Rejstracja na Zjazd pozostanie otwarta do 31 maja 2019.


Lekarz - członek PLTR
1100 PLN
Opłata dla uczestnika zjazdu obejmuje wstęp na sesje i wystawę sprzętu medycznego, materiały zjazdowe, przerwy kawowe. Korzystanie ze zniżki w opłacie zjazdowej dla członka PLTR jest dostępne wyłącznie dla osób, które opłacą składkę członkowską zawsze przed rejestracją na Zjazd i dokonają płatności składki członkowskiej do 1 maja 2018 przy rejestracji na Zjazd w 2018 lub do 1 maja 2019 przy rejestracji na Zjazd w 2019. Standardowa opłata rejestracyjna obowiązująca od 16 grudnia 2018 do 31 marca 2019. Późna opłata rejestracyjna po 1 kwietnia 2019 - 1100 PLN.


Lekarz
1400 PLN
Opłata dla uczestnika zjazdu obejmuje wstęp na sesje i wystawę sprzętu medycznego, materiały zjazdowe, przerwy kawowe. Standardowa opłata rejestracyjna obowiązująca od 16 grudnia 2018 do 31 marca 2019 . Późna opłata rejestracyjna po 1 kwietnia 2019 - 1400 PLN.


Lekarz Senior*
200 PLN
Opłata dla uczestnika zjazdu obejmuje wstęp na sesje i wystawę sprzętu medycznego, materiały zjazdowe, przerwy kawowe.


Rezydent-członek PLTR
600 PLN
Opłata dla uczestnika zjazdu obejmuje wstęp na sesje i wystawę sprzętu medycznego, materiały zjazdowe, przerwy kawowe. Korzystanie ze zniżki w opłacie zjazdowej dla członka PLTR jest dostępne wyłącznie dla osób, które opłacą składkę członkowską zawsze przed rejestracją na Zjazd i dokonają płatności składki członkowskiej do 1 maja 2018r. przy rejestracji na Zjazd w 2018 lub do 1 maja 2019 przy rejestracji na Zjazd w 2019. Standardowa opłata rejestracyjna obowiązująca od 16 grudnia 2018 do 31 marca 2019. Późna opłata rejestracyjna po 1 kwietnia 2019 - 600 PLN


Rezydent
750 PLN
Opłata dla uczestnika zjazdu obejmuje wstęp na sesje i wystawę sprzętu, materiały zjazdowe, przerwy kawowe. Standardowa opłata rejestracyjna obowiązująca od 16 grudnia 2018 do 31 marca 2019. Późna opłata rejestracyjna po 1 kwietnia 2019 - 750 PLN.


Student, stażysta
200 PLN
Opłata dla uczestnika zjazdu obejmuje wstęp na sesje i wystawę sprzętu medycznego, materiały zjazdowe, przerwy kawowe. Studenci, którzy mają wystąpienia ustne w sesji naukowej nie płacą opłaty zjazdowej. 


Technik RTG, pielęgniarka
400 PLN
Opłata dla uczestnika zjazdu obejmuje wstęp na sesje i wystawę sprzętu medycznego, materiały zjazdowe, przerwy kawowe. Standardowa opłata rejestracyjna obowiązująca od 16 grudnia 2018 do 31 marca 2019. Późna opłata rejestracyjna po 1 kwietnia 2019 - 400 PLN.


Inżynier, fizyk medyczny
700 PLN
Opłata dla uczestnika zjazdu obejmuje wstęp na sesje i wystawę sprzętu medycznego, materiały zjazdowe, przerwy kawowe. Standardowa opłata rejestracyjna obowiązująca od 16 grudnia 2018 do 31 marca 2019.Późna opłata rejestracyjna po 1 kwietnia 2019 - 700 PLN.


Przedstawiciel firmy farmaceutycznej
1400 PLN
Opłata dla uczestnika zjazdu obejmuje wstęp na sesje i wystawę sprzętu medycznego, materiały zjazdowe, przerwy kawowe. Standardowa opłata rejestracyjna obowiązująca od 16 grudnia 2018 do 31 marca 2019.Późna opłata rejestracyjna po 1 kwietnia 2019 - 1400 PLN.


Osoba towarzysząca
650 PLN
Opłata dla osoby towarzyszącej upoważnia do udziału w programie socjalnym. Osoby te nie otrzymują materiałów zjazdowych i nie będą  upoważnione do wejścia na sesje naukowe. Standardowa opłata rejestracyjna obowiązująca od 16 grudnia 2018 do 31 marca 2019.Późna opłata rejestracyjna po 1 kwietnia 2019 - 650 PLN.

*   Lekarz powyżej 70 rż. 

 
W celu weryfikacji statusu uczestnika uprzejmie prosimy o przesłanie poniższych dokumentów:
Rezydent - skan zaświadczenia o odbywaniu specjalizacji z danej jednostki prowadzącej
Doktorant -  skan potwierdzenia o uczestnictwie w studiach doktoranckich
Student- skan legitymacji studenckiej
Stażysta - skan potwierdzenia odbywania stażu z danej jednostki prowadzącej
Technik rtg / inżynier / fizyk medyczny - skan z dyplomu
Lekarz Senior - podanie daty urodzenia 

Rezygnacja
W przypadku rezygnacji zgłoszonej do 01 marca 2019r. zostanie zwrócone 100% wpłaconej kwoty (minus opłata manipulacyjna w wyskości 50 PLN). W przypadku anulacji zgłoszonej po 01.03.2019 opłata rejestracyjna nie będzie podlegać zwrotowi. 

Dokumenty w celu weryfikacji statusu uczestnika oraz rezygnacje prosimy przesyłać na adres e-mail:agnieszka.bryk@symposium.pl