Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne


 
Komitet Organizacyjny
 

Oddział POMORSKI

 • Przewodnicząca
 • dr hab. med. Edyta Szurowska, prof. nadzw.
 • Wiceprzewodnicząca
 • dr n. med. Mirosława Dubaniewicz-Wybieralska
 • Sekretarz
 • dr n. med. Joanna Niemunis-Sawicka
 • Skarbnik
 • dr Grzegorz Szczypiór
 • Adres
 • II Zakład Radiologii Gdański Uniwersytet Medyczny/Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
  80-214 Gdańsk, Smoluchowskiego 17
 • Telefon
 • 48 583493680
 • E-mail
 • eszurowska@gumed.edu.pl
 
Współorganizator Zjazdu