6 czerwca 2019 - AmberEXPO
18:00
Uroczystość Otwarcia Zjazdu z występem artystycznym
Partner : Bracco Imaging Polska Sp. z o.o.
7 czerwca 2019 - Centrum Stocznia Gdańsk
20:00-22:00
Spotkanie historyczne


Występ artystyczny po uroczystości otwarcia Zjazdu oraz spotkanie historyczne w Centrum Stocznia Gdańsk są  finansowane ze środków własnych Współorganizatora Symposium Cracoviense, nie są finansowane z opłat uczestników ani ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE