Registration will stay open till 31st May 2019

Registration profile

Personal data

Business data

Accommodation

Workshops

Description
Data: 6 czerwca, godz. 10:00 – 12:00
Zaawansowane techniki neuro - perfuzja MR – prezentacja 60 min.
Perfuzja w badaniach neurologicznych MR – opracowywanie danych na wybranych przypadkach klinicznych - 60 min.
Price
Lecturer
Agata Zawadzka
Description
Data: 6 czerwca, godz. 14:00 – 16:00
Perfuzja w badaniach CT – prezentacja 60 min.
Perfuzja w badaniach CT – opracowywanie danych na wybranych przypadkach klinicznych – 60 min.
Price
Lecturer
Zbigniew Musiał
Description
Data: 7 czerwca, godz. 10:00-12:00
Wykład praktyczny – 20 min.
Warsztaty przy stacji syngo.via – 100 min. (analiza 5-6 przypadków)
Price
Lecturer
Dr Giuseppe Petralia
Description
Data: 7 czerwca, godz. 14:00 – 16:00
Price
Lecturer
prof. dr hab. n. med. Iwona Sudoł-Szopińska, dr n. med. Grzegorz Pracoń

Activities

Payment summary

Chosen currency

Payment method

Comments