Plakaty


Termin wysyłania prac: od 16 kwietnia do 31 maja
Adres na który należy przesyłać gotowe prace: plakaty@symposium.pl 
Wytyczne:
Prace należy przesyłać w formacie PDF (max. 30MB).
Plik może być wygenerowany w dowolny sposób (z MS Word, MS PowerPoint lub inny) i składać się z jednej lub więcej stron w formacie 16:9.
Język pracy: Prosimy o plakaty zarówno w wersji angielskiej, jak i polskiej. 

Plakaty będą publikowane podczas Zjazdu w formie elektronicznej.

Sesje ustne


Parametry prezentacji ustnej:
Plik: powerpoint (jeżeli są jakieś specjalne czcionki to należy przesłać je wraz z prezentacją)
Format: 16:9 
Filmy w ppt: zagnieżdżone w prezentacji oraz dosłane osobno(odpowiednio opisane).
Czytelność prezentacji: kontrastowe kolory, duża czcionka, unikamy print screen ze stron www

Prosimy o nieużywanie prezentacji w pdf.
Prosimy o nieumieszczanie hiperłączy w prezentacji – w trakcie realizacji wydarzenia nie łączymy się z Internetem.

Wytyczne do filów w prezentacji:
Format plików:
– mp4 (ok 15-20 mbps wystarczy),
– mov (kodek HAP, Photojpeg)
Rozdzielczość – najlepiej 1920×1080, 1280×720
Audio:
– .mp3 lub .wav
Grafiki:
– jpeg,
– eps,
Rozdzielczości 1920×1080.

Baner Zjazdu do pobrania - 1  Baner Zjazdu do pobrania - 2

Prezentacje ustne należy zgrywać w pomieszczeniu Slideroom podczas konferencji najpóźniej na godzinę przed sesją.

Jeżeli chcą Państwo puszczać prezentacje z własnego urządzenia, trzeba poinformować o tym wcześniej organizatora, przekazując szczegóły prezentacji (np: czy jest w prezentacji dźwięk, film) i informacje o urządzeniu (np.marka laptopa, rodzaj wejścia). 
Należy przyjść na próbę w wyznaczonym przez organizatora terminie.